Sosyal Medyada Biz}

Ticari araç sürülerinin alması gereken psikoteknik değerlendirme raporunu vermeye yetkili olan ADANA PSİKOTEKNİK merkezimizde psikolog eşliğinde psikoteknik raporu verilmektedir. 01.01.2011 tarihi itibari ile cezaların başlamasından dolayı raporlarınızı almakta gecikmeyiniz.

Psikoteknik raporu için

1 adet resim, ehliyet fotokopisi ve kimliğinizle birlikte merkezimize gelerek bir saatlik test sonucu bu raporu alabilirsiniz.

Psikoteknik Değerlendirme Nedir?

Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir.Başka bir deyişle psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme-değerlendirme yöntemidir.

Sürücülerde Psikolojik Değerlendirme

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu-yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasıdır.

Ülkemizde Uygulama

Ülkemizde Psikoteknik Değerlendirmenin esasları ve uygulama biçimi, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 79. Maddesi ve aynı yönetmelikte yer alan 4 Sayılı Cetvelle belirlenmiştir.

Psikoteknik Raporu ve Kartı

Psikoteknik raporu olmadan sadece kartının tek başına yasal olarak hiçbir geçerliliği yoktur. Mağdur olmamanız için

Peki neden sürücüler arasında psikoteknik kartı talep edilir veya revaçtadır. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz.

Psikoteknik raporunda yasal süreç 01 Ocak 2011 tarihinde başladığı için bu sürece kadar trafik polislerinin 3 nüshalı rapor sormaması nedeni ile sürücü belgesi gibi ticari sürücüler arasında sürücü belgesi gibi algılanarak kart taleplerinde bulunmuşlardır. Bu talebi geri çevirmek istemeyen psikoteknik merkezleri sürücünün isteğine bağlı olarak yasal geçerliliği olmamasına rağmen psikologun onayladığı kartları da sürücülere vermeye başlayarak yaygınlaştırılmıştır.